Site İçi Arama
 


VAJİNA ESTETİĞİ

Genital estetik, vajina estetiği, işlevsel ve kozmetik ameliyatlar, labioplasti
Günümüzde bayanlar, her açıdan dış görünümlerine ve güzelliklerine önem vermekte, her zaman için kendilerini daha mutlu ve rahat hissedebilecekleri cerrahi işlemlerden kaçınmamaktadırlar.

Bu bölümde vajina ve diğer genital (cinsel) estetik ameliyatları ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler verilmekte, bölümün en sonunda da kliniğimizde yaptığımız vajinal estetik ameliyatlar hakkında 
detaylar yer almaktadır.  

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen cinsel estetiğin yapılmasındaki ana amaç, sıklıkla normal doğum sonrası vajina bölgesinde meydana gelen kalıcı esnemeler sonucu ortaya çıkan yapısal hoşnutsuzlukların giderilmesi ve  psikolojik olarak kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleridir.

Bazı bayanlarda, labia minora'ların (küçük dudakların)" doğuştan asimetrisi veya "fil kulağı" şeklinde tabir edilen geniş yüzeyli olması psikolojik ve işlevsel bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir.

Yine, vajinal bölgede doğum sonrası oluşan kalıcı esnemeler haricinde hoşnutsuzluk yaratan diğer bir olumsuz durum da "Epizyotomi" yani doğum sırasında bebeğin çıkması için yapılan kesilerdir.  Bu bölgede iyileşme sonrası gelişen nedbe dokusu (skar) hem kadının hem de erkeğin cinsel tatminini engelleyebilir ve kadın açısından ilişkiyi ağrılı bir ıstıraba dönüştürebilir.

Diğer taraftan,  vajinadaki idrar kesesi ile "rektum" adı verilen barsakların anüsten önceki en son kısımlarının sarkmaları da cinsel fonksiyon bozuklukları yanı sıra idrar tutamama gibi patolojik durumlara neden olabilir. Sarkmaların ileri derecede olduğu durumlarda rahim sarkmaları (Prolapsus uteri) da görülebilir.

Tüm bu fiziksel problemlere ilaveten pek çok kadın da kendi cinsel organını anatomik olarak beğenmemekte, ancak bunu çoğu zaman yakınlarına bile söylemekten çekinebilmektedir.

Bu konuda sıklıkla karşılaşılan durum iç dudak olarak tabir edilen "labium minus" lerin normalden büyük veya asimetrik olmasıdır.  Bunun altında yatan sebep büyük bir olasılıkla genital organlarının ergenlik öncesi şeklinden değişiklik göstermesidir. (Latince'de iç dudak "labium minus" iken çoğul olarak (iç dudaklar) ifade edilmek istenildiğinde "labia minora" olarak geçer.)
 
Kadınlarda genital sistem ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>

Bu tür şikayeti olan kişilerde yapılacak olan plastik-estetik operasyonlar, psikolojik olarak kadını destekleyecek ve bu nedene bağlı olarak bozulan cinsel yaşantıları normal hale getirebilecektir.

Tüm bu nedenler vajinal estetik operasyonlarının modern jinekolojik cerrahide yer almasına neden olmuştur.

Özetlemek gerekirse, vulva ve vajina estetiği operasyonları bazen işlevsel, bazen kozmetik, bazen de hem işlevsel hem de kozmetik  amaçlarla yapılmaktadır.

Problemli iç dudak görünümleri için tıklayınız (Foto Arşivimizden Örnekler)  >>>

A)  İşlevsel amaçlı cinsel estetik operasyonları
İşlevsel operasyonlarda amaç; yapılan doğumlar veya bağ dokusu elastikiyetinin az oluşu sonucunda sarkmış olan mesane ve rektumun normal anatomik pozisyonlarına göre onarılması, vajinadaki fazla dokuların çıkarılması ve neticede idrar tutamama gibi şikayetler ile birlikte vajinadaki genişlemeye bağlı olarak görülen cinsel fonksiyon bozukluğunun tamir edilmesidir.

İdrar torbası ve mesane sarkması operasyonları
İdrar torbasının vajina içinden girilerek yukarı asılması “Colporaphy anterior” (ön onarım), barsağın son kısmının ise vajen alt duvarına gömülmesi operasyonları “Colporaphy posterior” (arka onarım) operasyonları olarak anılmaktadır.

Şikayetler genellikle bir ya da daha fazla sayıda vajinal (normal) doğum yapmış kadınlarda görülür.

İşlem çoğunlukla genel anestezi bazen de epidural anestezi altında yapılabilir. Yapılacak işlemin şekline göre operasyon genellikle 15-30 dakika arası zaman alır ve hastalar birkaç gün içerisinde normal yaşantılarına dönebilir.

Sıklıkla operasyon sonrası hastanın bir gün hastanede kalması gerekir. Bazen ise sabah yapılan ameliyat sonrası aynı akşam hasta evine gönderilebilir.

Ameliyat sonrası cinsel yaşantı ise 1-1.5 ay sonra yeniden başlayabilir.

İdrar kaçırma problemi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler  >>>

Rahim sarkması operasyonları
Sarkmaların çok ilerlemiş durumlarında ise rahim de aşağıya doğru inebilir ve hatta vajinadan dışarıya çıkabilir (Prolapsus uteri). Bu gibi durumlarda ise vajinal yoldan rahim yukarıya asılabilir veya çocuk sayısını doldurmuşlarda rahim tümden alınabilir (Vajinal histerektomi). Bazan de genç hastalarda rahim alınmaksızın vajen üst kubbesine fikse edilebilir.

Histerektomi (Rahim alınması ameliyatı) ile igili bilgiler >>>

Vajina genişletme operasyonları
Özellikle evliliklerinin ilk dönemlerinde disparoni (cinsel birleşme anında ağrı, acı hissi) şikayeti olan kişilerin tedavilerinde son yıllarda cerrahi yöntemler kullanıma girmiştir.

Bunun için basit bir muayene ile ağrıya duyarlı bölgeler tespit edilip lokal anestezi ile (bölgesel uyuşturularak) bu bölgenin çıkartılması ve/veya vajen girişinin bir miktar genişletilmesi cinsel ilişkide ağrı problemini tümden giderilebilmektedir.

Vajinal geişletme ameliyatları ile ilgili ayrıntılar  >>>

B)  Estetik amaçlı cinsel estetik operasyonları

vajina estetik, daraltma ameliyatları, vajen daraltılması, labiyoplasti, labium estetik, labioplasti

Bu operasyonlar bazı hekimler tarafından tamamen estetik operasyonlar olarak kabul edilmesine rağmen bazı durumlarda bozulmuş cinsel fonksiyonları düzeltmek maksadı ile de yapılabilmektedir.

Vajenin daraltılması (Vaginoplasti)
Vajen yaşlanma, sık cinsel ilişkiler, normal doğum / doğumlar, kürtaj gibi jinekolojik mudahaleler sonrasında genişleyebilmektedir.

Vajinadaki bu genişleme maalesef kalıcı olmakta ve  bu durum da cinsel ilişkide sıkıntılar oluşturabilmektedir. Geniş ve elastikiyetini kaybetmiş vajina, ilişki sırasında penisi yeterince kavrayamadığı için hem kadında hem de erkeklerde cinsel tatminsizliğe ve zaman içinde cinsel isteksizliğe de neden olabilmektedir.

Vajinanın esnemesi, genişlemesi ve elastikiyetini kaybetmesi gibi durumlarda vajina basit bir cerrahi operasyonla daraltılarak hem görünüm açısından (estetik olarak) hem de işlevsel yönden çok daha iyi bir konuma getirilebilir.

Vajinanın daraltılarak dikilmesi ameliyatına  "vajinoplasti" (vaginoplasti ameliyatı) adı verilir.  Vajinoplasti ameliyatı İngilizce'de "vaginoplasty" veya "vaginal rejuvenation" (vajina yenileme) olarak geçmektedir.

Diğer taraftan bazan cinsel ilişki anında vajen içinden bir takım "hoşnutsuzluk yaratan sesler" de gelebilir. Vajinanın genişliğinden kaynaklanan bu sesler cinsel birleşme sırasında erkekte ve kadında konsantrasyonu bozarak ilişkiden alınan hazzı olumsuz yönde etkileyebilir.

Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan tüm bu tür problemler kişileri cinsel ilişkiden soğutup uzaklaşmalarına ve cinsel yönden mutsuz çiftlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu tür durumlarda yapılan vajinanın daraltıcı operasyonları (vajinoplasti ameliyatları) ile sorunlar kolaylıkla giderilebilecektir.

Bazan de cinsel hazzın arttırılması amacı ile daha önce doğum yapmamış, hatta bekar olan bayanlarda da Vajen Daraltıcı Ameliyatlar yapılabilmektedir. Evlilik öncesi bu şekilde kadın-doğum kliniklerine başvuran pek çok bayan bulunmaktadır.

Vajina daraltıcı ameliyatları jinekolojik ameliyatlar içinde olup "colporaphy posterior" ameliyatı olarak da geçer. Bu tür ameliyatların bu bölgenin anatomisini bilen "jinekologlar" tarafından yapılması önerilir; daha önce tecrübesi olmayan plastik-estetik cerrahların yapması önerilmez. Aksi takdirde istenilmeyen bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Vajinoplasti (vaginoplasti) ameliyatları ile eş zamanlı olarak kliniğimizde normal doğuma bağlı izler de düzeltilebilmektedir.

Vajina daraltma ameliyatları ile ilgili bilgiler için  >>>

Epizyo nedbelerinin (skar) çıkarılması
Normal doğumda bebeğin rahat bir şekilde çıkmasını sağlamak amacı ile vajina girişine (perine bölgesine) bir kesi yapılır. Bu kesiye "epizyo" veya "epizyotomi" adı verilir. Epizyo kesilerinin normalden kötü iyileşmesi veya kötü bir şekilde dikilmesi sonucunda bu bölgede "skar" adı verilen "nedbe dokuları" kalabilir.

Kötü iyileşmiş epizyotomi nedbeleri sonucunda cinsel ilişkide ağrı, cinsel isteksizlik ve cinsel tatminsizlik problemleri ortaya çıkabilir.  Ayrıca kötü görünümlü bir vajina kişide özgüven eksikliğine, eşinden utanmaya ve cinsel ilişkiden kaçınmaya yol açabilir.

Bu tür problemi olan kişilerde yaklaşık 30 dakika süren ve lokal anestezi eşliğinde (uyuşturularak) yapılan bir operasyonla epizyo nedbeleri çıkartılıp o bölgenin yeniden onarılması sağlanabilir. 

Yara yerinde reaksiyona neden olmayan dikiş materyalleri ile vulvo-vajinal doku yeniden estetik olarak dikilir.

İşlem sırasında aynı esnada doğumlara bağlı olarak gelişen "vajen yırtıkları" da düzeltilir.  Ayrıca bu tür ameliyatlara vajina daraltma işlemi de eklenebilir.

Estetik operasyon sonrası görünüm mükemmeldir ve kişilerde hem psikolojik hem de işlevsel kazançlar beraberinde gelmektedir. 

Labioplasti (İç dudak estetiği)
Labioplasti iç dudak estetiği öncesi dudaklardaki görünüm

Labiumların (iç dudakların) düzeltilmesi operasyonlarına "labioplasti" adı verilmektedir.

Türkçemize labioplasti olarak yerleşmiş olsa da bu terim ingilizcede "labiaplasty" (labiaplasti) olarak geçmektedir. 

Labium tekil olarak 'dudak' anlamında, Labia çoğul olarak 'dudaklar' anlamındadır, -Plasti ise düzeltici ameliyat ekidir.

Bazı bayanlarda labium minoralar yani iç dudaklar, bazı kişilerde yapısal olarak normalden uzun, geniş, düzensiz şekilli veya asimetrik olabilir.  Estetik açıdan kötü gözüken genital organlar kişileri psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir. (Yandaki Görünüm)


Ayrıca geniş ve uzun labiumlar (dudaklar) ilişkide cinsel penetrasyon sırasında (penisin vajina içine girişinde)  gerilerek ilişkide ağrı hissedilmesine sebep olabilir.

Diğer taraftan sarkık ve uzun iç dudaklarda oluşan aşırı terlemeler sonucunda labium dokusu arasında mantar enfeksiyonları (candida vulvit) ve bakteriyel enfeksiyonlar da sık olarak görülmektedir. Bu tür enfeksiyonlar kişilerde kötü kokulara da sebep olmaktadır.

Bazı durumlarda ise doğuştan veya ergenlik döneminden sonra bir dudak diğerine oranla daha büyük, sarkık, kabarık veya geniş olabilir. Bu duruma "labial asimetri" (dudak asimetrisi) adı verilmektedir. Kişilerde psikolojik olarak oldukça sıkıntılar yaşatan labial asimetri problemi de tecrübeli ellerde basit cerrahi girişimler sonucu kalıcı bir çözüme ulaşabilmektedir.


Özellikle genç kızlarda ergenlik döneminden itibaren dış genital bölgenin tight, jin veya bikini giyilirken dışarı çıkması psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. (Yandaki Resim)

Vajina estetiği ameliyatları; kişilerin giyimlerinde, sosyal ortamlarda rahat bir şekilde davranmalarında ve cinsel partnerlerine karşı kendilerini rahat bir şekilde hissedebilmelerinde oldukça faydalar sağlamaktadır.

Sayılan tüm bu nedenler sonucunda hem estetik hem de fonksiyonel yararlar açısından kalıcı bir çözüm için labioplasti operasyonuna gerek duyulabilir.


Labiaplasty (labiaplasti) operasyonu daha önceden doğum yapmamış kişilerde de uygulanabilir. Daha sonra düşünülecek olan normal doğuma bir engel teşkil etmez.

Yine labioplasti operasyonları bakire kızlarda da yapılabilir.  Kızlık zarı operasyon bölgesinden yaklaşık 3-4 cm içeride bulunmaktadır ve kızlık zarı açısından hiç bir problem oluşmayacaktır.

Benzer şekilde iç dudakların asimetrik olması durumu da hem psikolojik hem de fonksiyonel olarak cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir ve yine labioplasti gerekli olabilir.

20-30 dakika gibi bir operasyon süresi sonrasında ergenlik döneminden bu yana sorun haline getirilebilen ve kişilerde adeta psikolojik bir takıntı haline gelen bu yapısal deformasyonların düzeltilmesi operasyonları kliniğimizde oldukça başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Sonuçları oldukça iyi olan ve hasta memnuniyetini sağlayan bu operasyonların sonrasında hastalarımız, özellikle kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını ve sosyal ortamlarda kendilerini çok daha rahat hissettiklerini ifade etmektedirler.

Labioplasti (İç dudak estetiği) ile ilgili ayrıntılı bilgiler  >>>

Labioplasti kimin için? Ne zaman gerekli?  >>>

Labioplasti (Labiaplasty), kişinin kendisine özgüvenini arttıran bir operasyondur...
Hatta son derece ilginçtir ki kliniğimize cinsel estetik ameliyatı için başvuran pek çok bayan, dış genital görünümünden memnun olmadığını, ancak önceden bu konuda doğru adresleri bulamadığı için evlenemediğini hatta yeterli düzeyde arkadaşlık ilişkilerine dahi giremediğini bizlere ifade etmektedir.  

Labium şekilleri ve kültürler arası farklılıklar
İç dudakların normalden uzun görünmesi batılı kültürler tarafından genelde itici gelmesine rağmen, bazı kültürlerde daha "çekici" bulunmaktadır.

Özellikle Afrika kıtasında kızlar, genç yaşlardan itibaren iç dudaklarını çekerek uzatmaya çalışmaktadırlar.

Yine Japonlarda "kelebek dudak" olarak tarif edilen iç dudakların uzun ve geniş olması oldukça seksi bulunmaktadır.

Venus Yarığı (venus cleft) ve Deve Toynağı (cameltoe) ne demek?

Problemli iç dudak görünümleri  (Foto Arşivimizden Örnekler)  >>>


Kliteroplasti (Klitoris estetik düzeltmesi)Klitoris (Clitoris) vajina girişinde üst kısımda bulunan "Y harfi" şeklindeki bir yapıdır. Dışarıda nohut büyüklüğünde "glans klitoris" adı verilen klitorisin baş kısmı görünmektedir.

 

Özellikle hormonal bir takım değişimlere bağlı olarak gelişen "klitoral hipertrofi" durumunda klitoris normalden iri görünümdedir.

Klitorisin normalden iri ve büyük olması kişilerde psikolojik olarak olumsuz etkiler yapabilir. Cinsel güveni azaltıp kişinin cinsel ilişki sırasında tam olarak kendini verememesine ve partnerine karşı bir takım utanmalara yol açabilir.

Bu bölgenin estetik olarak düzelmesini sağlayan ameliyatlara "kliteroplasti (cliteroplasty) ameliyatları" denir.

Kliteroplasti operasyonlarındaki amaç bu bölgenin anatomik olarak daha iyi görünmesini sağlamak, kişinin cinsel yönden kendisine olan güvenini arttırmak ve orgazm olma foksiyonunu sağlamaktır.

Yine, bazı kişilerde klitoris üzerindeki cilt katlantıları normalden fazla, düzensiz ve kırışık bir halde olabilir. Bu tür durumlarda altta bulunan clitoristeki uyarılmanın azlığı cinsel ilişki sırasında haz azaltabilir, kişiye bir takım orgazm problemleri yaşatabilir.

Klitoroplasti operasyonları bazan tek başına çoğu zaman da ise labioplasti operasyonları ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Nitekim iç dudak kısımlarının küçültülmesi sonucunda daha belirginleşen klitorisin basit bir şekilde düzeltilmesi gerekli hale gelmektedir.

Klitoris ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>

Genital bölgeye yağ enjeksiyonları

Bir diğer vajina estetik operasyonu da dış dudaklara yapılan dolgulardır.

Yaşın biraz ileri olduğu durumlara yaşlanmaya bağlı olarak dış genital bölgedeki organlarda yağ dokusu azalabilir. Bu durum özellikle "mons pubis" ismi verilen kasığın hemen altındaki kıllı ve yüksek bölgede kendini gösterir.

 

Aynı şekilde labiumlarda (dudak kısımlarında) da değişik nedenlere bağlı olarak incelme görülebilir.  Bu gibi durumlarda kişinin değişik bölgelerinden "liposuction" benzeri bir işlemle alınan bir miktar yağ dokusu bu alanlara enjekte edilerek dış görünüm düzeltilebilir (dolgu operasyonları).

Tam ters şekilde bu bölgelerde fazla miktarlarda bulunan yağ dokusunun alınması ile de estetik görünüm kazandırılabilir. Vajina estetik ameliyatları arasında dolgu ameliyatları labioplastiye göre daha nadir olarak yapılmaktadır.

G Noktası Büyütme Operasyonları (G Shot)
ABD ve Avrupa'daki bazı merkezler tarafından yıllardır uygulanan G noktası büyütme operasyonları son yıllarda kliniğimizde de yapılmaktadır.

G noktası büyütme operasyonu "G shot", "G Spot Augmentation" veya "G spot amplification" olarak da bilinmektedir.

G noktası (G spot) vajina üst duvarında, yaklaşık 2-3 cm içeride, pelvis kemiğinin alt kısmında, "skene bezlerinin" yoğunlaştığı bir bölge olup kadınlarda aynı klitoris gibi orgazm ve zevk alma ile ilgili fonksiyonları bulunmaktadır. 


Hafif anestezi altında bir kaç dakika süren bir işlemle, G noktasına verilen dolgu maddeleri ile bu alan genişletilerek cinsel ilişkide hazzın artışı sağlanabilmektedir. Pek çok kadın bu şekilde cinsel ilişki sırasında hazzın arttığını ve orgazm olmaya başadıklarını ifade etmektedirler.  

G shot (G noktası büyütme) ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>


Diğer genital operasyonlar
Yine, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde bekaretin cerrahi operasyonla tekrar kazandırılması amacıyla hymenoplasti (kızlık zarı onarımı) ameliyatları da güncellik kazanmıştır.

Ülkemizde de son yıllarda özellikle "evlilik yıldönümleri"nde evli bayanlar eşlerine sürpriz amaçlı hymenoplasti ameliyatlarına ilgi duymaktadırlar. Lokal anestezi eşliğinde (uyuşturularak), 3-5 dakika süren ve riski olmayan bu ameliyatlardaki amaç "ilk geceyi taklit eder tarzda" ilk ilişkide kanama gelmesini sağlamaktır.  

Bazen de zor ilişkiye giren kişilerde yapılan jinekolojik muayeneler sonucunda kızlık zarında normalden fazla kalınlık veya yükseklik çıkması durumlarında da "kızlık zarının kesilerek çıkarılması (hymenektomy)" operasyoları da yapılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Bakirelere de genital (cinsel) estetik operasyonu yapılabilir mi?

Evet. Genital (cinsel) estetiği ile ilgili özellikle de labioplasti operasyonları bakire(virgin) kızlara da uygulanabilmekte ve işlem kızlık zarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemektedir. Çünkü kızlık zarı operasyon bölgesinden yaklaşık olarak 3-4 cm daha içeride bulunmaktadır.  Ayrıca bu kişilerin ileride normal doğum yapmalarında da bir sıkıntı olmamaktadır.

Yine, labioplasti sonrası idrar şikayeti veya orgazm olmada problem yaşanmamaktadır.  Labioplasti olan bir genç kız ileride normal doğum yapabilir, illa ki sezaryen olmasına gerek yoktur.

Vajen estetiği kişilerde özgüveni, cinsel isteği  ve doyumu arttırabilir mi?
Evet.  Hera Kadın Sağlığı Merkezi'ne gelen ve vajina estetiği yaptırmak isteyen bayanların pek çoğunun yakınmalarını ve neden bu operasyona gerek duyduklarını sorguladığımda;
  Kendi cinsel organından utanıp cinsel ilişkide rahat hissedememe, hatta bu nedenle cinsel ilişkiden kaçınma ve halen bakire olmasını bile bu probleme bağlama
  Sosyal ortamlara girememe, rahat arkadaşlık ilişkileri kuramama, toplum içinde utanma ve sıkılma, hatta evlenememe
  Bikini, tight ve dar pantolonları rahatça giyememe, pantolon yerine sürekli etek giyerek sosyal aktivitelerin kısıtlanması
  Mesleğinde rahat çalışamama (Mankenlik gibi)
  İlişki sırasında cinsel organının yapısından ötürü karşı taraftan utanıp kendini verememe ve bu nedenle yeterince haz yaşayamama
  Doğum / doğumlar sonrası vajenin aşırı genişlemesi ve penisi yeterince kavrayamaması sonrasında haz alamama (bu durumun sıkıntısı özellikle erkek partnerler tarafından dile getirilmekte)
  İlişki sırasında vajinadan gelen bir takım seslerin hoşnutsuzluk yaratması, konsantrasyonu bozması
  İlişkide penetrasyon (birleşme) sırasında iç dudakların  içeri çekilerek acı hissetme gibi durumlara sebebiyet vermesi gibi daha pek çok durumlarla karşılaşmaktayım.

Tüm bu nedenlerle; vajen estetiği bu problemlerin ortadan kalkışı ile kişinin kendine özgüvenini yükselterek cinsel ilişkide konsantrasyonu, hazzı ve tatmini arttırmaktadır.  Aynı zamanda sıkı pantolon veya tight giyme, havuz veya denize girme gibi sosyal ortamlarda da rahatlık sağlamaktadır. 

Venus Yarığı (venus cleft) ve Deve Toynağı (cameltoe) ne demek?

Labiyoplasti ameliyatlarının orgazm olma üzerine etkisi nasıldır? 
Gözlemlerimize göre labiyoplasti ameliyatları sonrasında kişilerin ilişkiden haz almalarının artışına paralel şekilde; ilişkilerinde orgazm olabilme sıklıkları artmakta, orgazm sayıları artmakta ve daha kolay bir şekilde orgazm olabilmektedirler.

Labioplasti (İç dudak estetiği) ile ilgili ayrıntılı bilgiler  >>>

Daha önce doğum yapmamış kadınlarda da vajina daraltıcı ameliyatlar yapılabilir mi?
Cinsel hazzın arttırılması amacı ile daha önce doğum yapmamış, hatta bekar olan bayanlarda da vajina daraltıcı ameliyatlar yapılabilmektedir.

Vajina daraltma operasyonlarından sonra kişiler nelere dikkat etmelidirler?
Vajina daraltma operasyonlarından sonra iyileşme bu bölgenin iyi kanlanabilmesi sebebi ile son derece hızlıdır. Yine de ameliyattan sonra iyileşmenin daha düzgün ve hızlı olması için pansumanlarınızı düzenli olarak yapmanız sizden istenecektir. Ayrıca ameliyattan sonra 1-1.5 ay süresince cinsel ilişkiden uzak durmalısınız.

Vajina daraltma ameliyatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler  >>>

Genital estetik operasyonları jinekologlar mı yoksa plastik cerrahlar tarafından mı yapılmaktadır?
Sıkça sorulab bir sorudur. Vulva ve vajenin estetik operasyonları daha sıklıkla bu bölgenin anatomisine hakim ve bu ameliyatlar konusunda deneyimli "jinekologlar" tarafından yapılmaktadır. Burada daha önemli olan ameliyatı yapan kişinin deneyimidir.

Özellikle vajina ile ilgili tüm operasyonların (vajina daraltıcı ve genişletici ameliyatlar) mutlaka bir jinekolog tarafından yapılmasını öneririz.. Aksi takdirde son derece hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bu tür özel ameliyatlarda "hekim deneyimi" önemlidir...
Cinsel estetik ameliyatın iyi sonuç verebilmesi için, burada önemli olan bu konuda "deneyimli bir operator" tarafından uygulanmasıdır.

Pek çok jinekolog ve pek çok plastik cerrah, bir genital estetik ameliyatını ömrü boyunca hiç görmemiş olabilir.  Çünkü bu tür estetik ameliyatlar devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde rutin bir şekilde uygulanmamaktadır.

Hatalı yaklaşımlar ileriki zamanlarda hastalarda pek çok fonksiyonel ve psikolojik problemleri beraberinde getirebilir.

Biz kliniğimizde genital estetiği operasyonlarını 1998 den bu yana 1500'den fazlaya başarı ile uyguladık ve son yıllarda hızla artan bir ivme ile uygulamaya da devam etmekteyiz..

Dileyen hastalarımız kliniğimize başvurup ücretsiz bir ön görüşme ile ayrıntılı bilgiler alabilir ve fotoğraf arşivimizdeki örnekleri görebilir.

Bu konuda ileri tecrübe ve bilgi birikimimiz sonucunda kendimize ait özel bir teknik, ekipman ve özel cerrahi donanımımız bulunmaktadır. 

Genital estetik ameliyat için merkez seçiminde nelere dikkat edilmelidir? 
Genital estetik ameliyatları yukarıda değinildiği üzere modern tıpta spesifik ameliyatlar arasındadır. Bu ameliyata karar vermiş veya karar verme aşamasında olabilirsiniz.

Bir kere karar verdikten sonra daha fazla düşünmeden uygun bir merkezde ameliyatınızı olmanız en iyi düşünce olacaktır.

Çünkü kliniğimize başvuran pek çok hastamızın verdiği bilgilere göre, kişilerin pek çoğunun genital bölgelerinden memnun olmadığı halde bu kolay şekilde halledilebilir sorunları ile yıllarca yaşadığı görülmektedir. Böylelikle tüm cinsel ve sosyal hayatları etki altında olmaktadır.

Bu nedenle kararınızı verdikten sonra, sorununuzun çözümünü daha da ertelemeden uygun bir merkez seçimi için bir an önce harekete geçmeniz, en doğru yol olacaktır. Aksi takdirde  omuzlarınıza binen ve sizi huzursuz eden bir sorun ile yıllarca yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Kliniğimizde, maalesef bu tür sorunlarını daha da büyütüp yıllarca evlenemeyen, erkek arkadaşı ile flört etmekten bile kaçınan pek çok kişinin olduğunu izlemledik.

Gelelim şimdi doğru cinsel estetik merkezi seçimine...  
Tabi ki bu konuda seçim yapmanızda "internet" en iyi yöntemdir. Çünkü normal olarak ameliyatın mahremiyeti nedeniyle, kimse memnun kaldığı bir jinekolojik estetik ameliyatından dışarıya bahsetmek istemiyecektir. (Ya da bahsedenlerin sayıları oldukça azdır) Ancak bu konuda da oldukça dikkatli olunuz. Çünkü pek çok tecrübesiz doktor interneti kullanarak hastaları suistimal edebilmektedir.

Öncelikle internet aracılığı ile ulaştığınız merkezdeki hekimi önce telefonla aramanızı ve ön bilgiler almanızı öneririz. Ameliyat ile ilgili tecrübelerini, daha önce kaç hastada bu tür ameliyatlar yaptığını mutlaka sorunuz.

Ameliyat öncesi merkezi ve ameliyatı yapan hekimi ziyaret ederek hem kliniği hem de daha önceki ameliyatlarından çekilmiş resimleri görmenizde de fayda olacaktır. Bu hem kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlıyacak, hem de ameliyatınız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayacaktır.

Farklı bir şehirde yaşıyorsanız doktorunuzdan mail yoluyla daha önce yapmış olduğu ameliyatlardan "vajina estetiği öncesi - sonrası resimleri" gönderme isteminde de bulunabilirsiniz..

Tabi ki nihayetinde son karar yine size ait olacaktır...


HERA KLİNİK'TE SORULAR ile GENİTAL ESTETİK OPERASYONLAR ve SERTİFİKALAR
Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ 1998 yılından itibaren yaptığı genital estetik ameliyatlarını, Ekim 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Prof Dr. Adam Ostrzenki tarafından verilen eğitimlerle daha da geliştirmiştir.

Genital estetik (kozmetik) sertifikası, 2011 ABD / Florida- St. Petersburg work shop 

Yukarıda Op. Dr. Süleyman Eserdağ'a, genital estetiğin önderlerinden Prof Dr Adam Ostrzenski tarafından verilen "ileri kozmetik jinekoloji" sertifikası görülmektedir. 

Prof Dr Adam Ostrzenski tarafından verilen work shoplar tüm dünyada kabul gören ve 38 CME puanı ile kredilendirilen dünyadaki tek kurs olma özelliğini taşımaktadır.  28-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "I. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi" katılım sertifikası. Bu kongrede kliniğimizde yaptığımız labioplasti (iç dudak estetiği) ile ilgili bir de sunumumuz oldu.

Genital estetik sunumumuzu görmek için >>>
Yine yukarıda 25 Kasım 2011 tarihinde Estetik Plastik Cerrahi Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen "Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı" sertifikasını görmektesiniz.

Kliniğimizde yapılan genital estetik ameliyatlar: 
  Labioplasti:  Labioplasti (iç dudak estetiği)
  Doğuştan gelen anormallikler:  Doğuştan gelen veya ergenlik döneminde ortaya çıkan yapısal (anatomik) anormalliklerin (deformasyonların) düzeltilmesi
  Kliteroplasti:  Kliteroplasti klitoris üzerindeki deri katlantılarının düzeltilmesi anlamında kullanılmaktadır.

Kliteroplasti ameliyatları estetik operasyonlar içinde oldukça "özellikli (spesifik) operasyonlar" içinde yer almakta ve ülkemizde çok az merkez tarafından uygulanabilmektedir.

  Vajinal daraltma: Vajinoplasti vajina girişinden 3-4 cm içeriye kadar vajina girişinin daraltılarak estetik düzeltilmesidir.

Vajina daraltama ve genişletme operasyonlarının bu bölgenin anatomisine hakim jinekologlar tarafından yapılması önerilir; plastik cerrahlar tarafından yapılması önerilmez.

Vajina daraltma ameliyatları ile ilgili bilgiler için   >>>

  Vajinal genişletme:  Vajina girişteki darlık sonucu ilişkinin ağrılı olması için yapılan genişletici operasyonlardır.

Vajina genişletme ameliyatları ayrıntılar   >>>

  Epizyo nedbelerinin çıkartılması:  Doğumda yapılan kesilere ait kötü görünümlü nedbe dokularının çıkartılarak estetik onarılması. 
Özellikle evde yapılan doğumlar değişik yırtıklara neden olabilir. Yine, zor ve travmatik doğumlara bağlı vajinada genişleme olabilir, doğum dikişleri normalden fazla sayıda olabilir.

Doğum sonrası dikiş yerlerinde iltihap kapmaya bağlı veya dikişlerin açılmasına bağlı yara iyileşimi kötü olabilir ve bu bölgede yara izleri kalabilir.

Kliniğimizde doğum dikiş izlerinin çıkartılarak estetik olarak dikilmesi genellikle vajina daraltıcı ameliyatlar ile birlikte (eş zamanlı olarak) yapılmaktadır.
 
  Vajinal ameliyatlara bağlı gelişen deformitelerin onarımı:  Önceden yapılmış bartolin bezinin çıkarılması veya vajinal daraltma sonucu ortaya çıkan deformitelerin giderilmesi. Bu tür deformasyonlar hem cinsel ilişkide ağrı sebebi olabilir hem de kötü bir estetik görünüm oluşturabilir.

Bartholin bezi vajinal girişte bulunan bir bezdir. Enfeksiyonlar sonucu bezin boyun kısmının tıkanması sonucunda önce kist (bartolin kisti), sonra da abse (bartolin absesi) ortaya çıkar. Bu durumun tek tedavi yöntemi ise cerrahi operasyondur. Cerrahi operasyon sonrası ortaya çıkan kötü görünüm ve deformiteler kliniğimizde başarı ile düzeltilebilmektedir.

  Total vulvo-vaginal düzeltme:  Bir kişiye aynı anda kliteroplasti, labioplasti, perineoplasti (perine düzeltilmesi) ve vajina daraltma ameliyatlarının tek seferde yapılmasıdır. Bu şekilde bir kaç bölgeye yapılan operasyonlar ile dış genital bölge tam olarak  düzeltilmekte ve vajinal giriş daraltılmaktadır.

  Düzeltici ameliyatlar: Genital estetik operasyonlar incelik, bilgi ve tecrübe gerektiren kendi alanında "spesifik türden" ameliyatlardır. Tecrübesiz ellerde istenmeyen sonuçlara ve değişik komplikasyonlara neden olabilir; bu şekilde kişilerde pek çok psikolojik sorunlara ve ciddi depresyonlara yol açabilir.  Bu nedenle önceden doğru kliniğin seçimi son derece önemlidir.

Bu konuda da kliniğimizin kapıları sizlere açık!... Daha önceden bir başka merkezde vajinal estetik ameliyatı olmasına rağmen istenilen görünüm kazanılamamış veya çok daha kötü bir durumla karşılaşmış hastalara kliniğimizde düzeltici operasyonlar uygulanabilmektedir.  

 G noktası büyütme işlemi (G Shot):  Anorgazmi (Orgazm olamama) problemlerinde veya cinsel ilişki sırasında yeterince zevk alamama durumlarında G noktası yapılan dolgu enjeksiyonları ile haz artışı sağlanabilmektedir. Orgazm olma fonksiyonunda G noktasını büyütme işlemi "G Shot" olarak da bilinmektedir.

G shot (G noktası büyütme) ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>

G Noktası nerededir?  >>>

Hera Klinik olarak bu konuda yıllardır çalışan ve özel ameliyat donanımlarına sahip bir referans merkeziz.

Genital prolapsus (rahim, idrar kesesi sarkması) ile ilgili ameliyatlar ile idrar kaçırma problemi ile ilgili ameliyatları ise anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde yapmaktayız.
 

 

 


BİZİ TERCİH ETMENİZDEKİ NEDENLERİNİZ...
İşte 7 farklı SEBEP...


I.  Bilimsellik: 
Operasyonlarımız son yılların en modern ve bilimsel teknikleri doğrultusunda yapılmaktadır. 
Çalışmalarımız pek çok bilimsel kongrelerde sözlü veya yazılı olarak yayınlanmaktadır. 

II . Tecrübe: 
1998 yılından itibaren uyguladığımız değişik genital estetik ve vajina estetiği ameliyatlarımızın sayısı 1500 'ü aştı. Sizin inançlarınız ve güveniniz sayesinde, her yıl artan bir ivme ile 2011 yılında kliniğimizde yapılan genital estetik ameliyatlarının sayısı 500 'ü geçti. 

III. Hastaya uygun cerrahi yaklaşımlar:  
Genital estetik ameliyatlarında kullandığımız çok değişik ameliyat yöntemleri sayesinde her hastanın dokusuna ve hastanın kendi isteklerine göre ameliyatın şeklini ve genişliğini ayarlayabilmekteyiz. 
Ameliyat konusunda hastalarımızın net bir fikri yoksa kendi düşüncelerimizi sunarak hastalarımızı yönlendirmekteyiz.

IV. Klitoris cilt düzeltmesi (Hoodoplasty):  Labioplasti (iç dudak estetiği) yapılan hastalarda, klitoris üzerindeki cilt dokusu düzeltilmezse oldukça çirkin (çıkıntılı) bir görünüm ortaya çıkar.
Pek çok merkez bu bölgenin anatomik yapısının zorluğundan ötürü klitoris cilt düzeltmesini (hoodoplasty ameliyatını) yapmaz, bu da hastalarda ciddi psikolojik sıkıntılara neden olur.
Kliniğimizde güvenli bir şekilde
klitoral cilt kırışıklıkları ve fazlalıkları da düzeltilebilmekte
dir.

V. "Hasta dostu" cerrahi yaklaşımlar: 
Kliniğimizde yapılan ameliyatların çok çok büyük kısmı hasta genel anestezi riski almadan bölgesel uyuşturma ile yapılmakta, hastalar kesinlikle ağrısız, acısız bir şekilde opere edildikten sonra büyük kısmı aynı gün içinde evlerine gidebilmekte ve hatta 3 gün sonrasında da kendi işlerine dönebilmektedirler.
Hastanın bu kadar hızlı iyileşmesinde uyguladığımız ameliyat tekniklerinin ve üstün kaliteli dikiş materyallerinin önemi büyüktür. 

VI. Rahat ve modern bir ortam sizleri bekliyor: Klinik ortamımız son derece hijyenik, modern, ferah ve uygun tıbbi donanımlı olup, son derece güleryüzlü personelimiz sizi karşılayacaktır. 
Hastalarımız böyle sıcak bir ortamda hafif bir müzik eşliğinde, rahatça ameliyatlarını olabilmektedirler.
Ameliyat sonrası pek çok hastamızdan gelen tepkiler hep aynıdır: "Bu kadar kolay olacağını bilseydim, bunca zamandır beklemezdim"...  

VII. Rahat ulaşım ve konaklama: 
Kliniğimiz Ankara'nın en merkezi yerinde "Kavaklıdere"  semtinde olup otobus terminali ve havaalanından son derece kolay şekilde bulunabilir. Gerekli durumlarda yardımcı personelimiz kalacak yer konusunda da sizlere destek olacaktır.
Anlaşmalı otel veya misafirhaneleri tercih edebilirsiniz.

.

 

 

Ameliyatlar ne kadar sürer?
Labioplasti ameliyatları hastanın durumuna göre 40-45 dakika sürerken, işleme klitorisin de düzeltilmesi eklenirse bu süre 60-75 dakika arasında olacaktır.

Vajinal daraltma ve genişletme operasyonları ortalama 30-40 dakika sürerken buna epizyo nedbelerinin çıkarılması da eklenirse ortalama 50-60 dakika sürmektedir.

Kızlık zarı ile ilgili operasyonlar ise 15-20 dakika, G noktası büyütme işlemleri ortalama bir dakika sürmektedir. 

Genital estetik ameliyatlar ne şekilde yapılır?
Ameliyatlar kliniğimizde oldukça hijyenik ve steril şartlar altında, lokal anestezi ile (bölgesel uyuşturma sağlanarak) yapılmaktadır.

İşlem sırasında hastalarımızın bilinçleri tamamen açıktır, ancak asla ağrı hissetmezler. Ayrıca lokal anestezi için karnınızın aç olmasına gerek yok, tok karınla gelebilirsiniz.

Dileyen hastalarımızın ise anestezi uzmanımız eşliğinde yüzeyel anestezi (rahatlama anestezisi) ile hafif bir uyku verilerek ameliyatlarını yapabilmekteyiz.  

Aynı seanta hem daraltma (vajinoplasti) hem de dudak estetiği (labioplasti) yapılabilir mi?
Evet !!!  Bu kliniğimizde mümkün. Lokal anestezi eşliğinde tek seansta hem daraltma hem de dudak estetiği yapabilmekteyiz.  
Böylece kişilerin jinekolojik masaya tek yatışları ile komple bir genital düzelme sağlanabilmektedir.

Cinsel estetik ameliyat sırasında ağrı çekecek miyim?
Hayır. 
Önceden belirtildiği gibi ameliyat sırasında hastalarımız asla ağrı çekmezler.

Vajina estetiği ameliyatı sonrasında ağrı veya kanamam olur mu?
Ameliyattan hemen önce yapılan ağrı kesici ilaçlar nedeni ile ameliyat sonrası ağrı çekmezsiniz. Ameliyattan bir gün sonra ise hafif tarzda ağrınız olabilir, bunu önlemek için size yazacağımız ağrı kesici ve antibiyotik ilaçları kullanmanız gerekmektedir.

Kanama da son derece azdır ve sızıntı tarzında bir kaç gün az az devam edebilir. İşlem sonrası uygulayacağınız buz kompresyonu ile ağrı, şişlik ve kanamanız çok aza inecektir.

Vajina estetiği operasyonu sonrası neler yapmam gerekiyor?
Ameliyat sonrası size vereceğimiz ilaçları kullanmanız, genital hijyeninize dikkat etmeniz, pansumanlarınızı uygun şekilde yapmanız ve size vereceğimiz buz kalıpları ile dikiş yerlerinizi dönem dönem soğutmanız şikayetlerinizi azaltacak ve yaranızın iyileşmesini oldukça hızlandıracaktır.

Genital bölgenin kanlanımı oldukça iyi olduğundan buradaki doku iyileşmesi de o derece hızlıdır.

Cinsel estetik ameliyatı sonrasında ne zaman banyo yapabileceğim?
Ameliyattan üç gün sonra banyo yapmanızda hiç bir sakınca bulunmamaktadır.

Şehir dışından geleceğim, geldiğim sabah muayeneden  hemen sonra ameliyat olabilir miyim? 
Evet.  Şehir dışından gelecekseniz en az bir hafta öncesinden  (532) 452 06 56 numaralı telefondan Op. Dr. Süleyman Eserdağ ile iletişim kurmanızı ve ameliyat randevusu almanızı öneririz; önceden yapmanız gerekenler ve önerilerimiz size anlatılacaktır. Ameliyatları genelde sabah 9 'da yapmaktayız. O yüzden sabah saatlarinde kliniğimizde olmalısınız.

İki ayrı kez gelmemeniz için siz geldikten sonra ameliyattan hemen önce görüşüp, değerlendirmenizi yapar ve size bilgiler veririz. Daha sonrasında da hemen ameliyatınıza  başlayabiliriz.

Ameliyat sonrasında ise kontrole gelmenize veya dikişlerinizi aldırmanıza da gerek bulunmamaktadır.  

Şehir dışından geleceğim, işlemden sonra aynı gün yola çıkabilir miyim?
Anlatıldığı üzere önceden planlanmış ameliyatınız geldiğiniz gün içinde, muayenenizden hemen sonra yapılabilir.

Ameliyattan sonra hastalarımızı üç - dört saat kadar gözetim odasında dinlendirmekte ve izlem altında tutmakta, daha sonrasında da eve göndermekteyiz.

Uyuşturularak yapılan ameliyatlarda ve durumu uygun görülen hastalarda, ameliyattan sonra "aynı gün içinde" yola çıkılmasında bir problem olmayacaktır. Uçak, araba veya kısa süreli otobüs yolculuğu yapabilirsiniz.

Genel anestezi altında yapılan ameliyatlarda veya uyuşturularak yapılan ancak yola çıkması için durumu uygun görülmeyen hastalarımızın ise ameliyattan sonra bir gün süre ile bizim önerdiğimiz bir otelde veya yakınları yanlarında konaklamaları önerilecektir.

Vajinal estetik ameliyatı sonrası Ankara'da kalmam gerekirse yardımcı olur musunuz?
Evet.  Vajinal estetik ameliyatınızdan sonra durumunuza bakılarak sizden bir gün süre ile Ankara'da kalmanız önerilebilir.

Kliniğimiz Ankara'nın en gözde merkezlerinden "Kavaklıdere" semtindedir. Havaalanı, tren garı, otobus terminalinden ulaşımımız oldukça kolaydır.

Ayrıca çevremizde yürüyüş mesafesinde kalabileceğiniz pek çok temiz aile otelleri ve misafirhaneler mevcuttur.

Eğer Ankara'da bir tanıdığınız yoksa veya otelde kalmayı düşünürseniz kliniğimizin sekreterliği size bu konuda da destek verecektir, yer sorununuz olmayacaktır.

Anlaşmalı olduğumuz otel ve misafirhaneler hakkında bilgilere ulaşın  >>>

Ameliyata gelirken yapmam gerekenler var mı?
Uyuşturularak yapılan ameliyatlara tok karınla gelebilirsiniz. Ayrıca üstünüze rahat bir pantalon veya eşofman giymenizi öneririz.

Genital estetik operasyondan kaç gün sonra işe / okula gidebilirim?
Genital estetik operasyonlardan iki veya üç gün sonra işe / okulunuza gitmenizde ve normal hayatınızı sürdürmenizde bir sakınca olmamaktadır. Bu süre biraz da kişinin ağrı eşiğine ve yara iyileşme durumuna da bağlı olarak değişmektedir.

Operasyon sonrası dikişleri aldırmam gerekecek mi?
Hayır gerekmeyecek. Kliniğimizde işlem sırasında kullandığımız dikiş ipleri oldukça özel ve kaliteli iplerden (stür) oluşmaktadır.  Bir kaç hafta içinde eriyen veya dokudan kendiliğinden atılan bu dikişleri aldırmanıza gerek yok. 

İşlemden sonra dikiş izi kalır mı? Böyle bir ameliyat geçirdiğim anlaşılır mı?
Siz söylemedikçe asla anlaşılmaz. Kendiliğinden eriyen dikişler (stürler) ardında hiç bir iz bırakmadan kaybolacaktır. Hatta öyle ki; bir jinekolojik muayene sırasında bile siz söylemedikçe muayene olduğunuz jinekoloğunuz dahi böyle bir ameliyat geçirdiğinizi asla anlayamayacaktır. 
 

Daha önce başka bir merkezde genital estetik ameliyatı oldum. İstemediğim şekilde ameliyat izleri kaldı. Bunları düzeltmeniz mümkün mü?
Evet düzeltebiliriz. Uygun şartlarda ve deneyimli ellerde olmadan yapılan ameliyatlarda maalesef istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda kişiler çok ciddi bir takım psikolojik sorunlarla yüz yüze kalabilirler.

Pek çok hasta maalesef buna benzer problemlerle bize başvurmaktadır. Bu tür sorunları yaşıyan hastalarımıza da kliniğimizin kapısı her zaman açık..!  Ameliyata bağlı oluşan doku hasarları kliniğimizde lokal anestezi (uyuşturma ile) yapılacak sekonder (ikincil) bir düzeltici operasyonla giderilebilir.

Bu şekilde maddi manevi kayıplara uğramamanız için bu tür özel ameliyatlar için tecrübeli ve bilinen merkezleri seçmeniz son derece önemlidir.  Ayrıca unutmayınız ki, oluşan bir estetik problemi düzeltmek ilk baştan yapmaya göre çok daha zahmetlidir.

Bir kaç ay içinde evleneceğim. Ameliyat olduğumun anlaşılmaması için ne kadar süre içinde size başvurmamı önerirsiniz?

Evlenmeden en az 1.5-2 ay önce başvurup ameliyatı olmanızda fayda var. Böylelikle evlendiğiniz zaman yaranız "tam olarak" iyileşmiş olacaktır. 

Estetik olarak güzel bir görünüm oluşturan dış genital bölgeniz, evliliğiniz sırasında sizin kendinize olan güveninizi arttıracak ve eşinizle mutlu bir cinsel yaşam paylaşımında çok iyi bir zemin hazırlayacaktır.


Ameliyattan sonra ilk cinsel ilişki ne zaman gerçekleşebilir?
Labioplasti ameliyatlarından 20-25 gün, daraltıcı ameliyatlardan ise ortalama 1-1.5 ay sonra ilk cinsel ilişki gerçekleşebilir.

Genital estetik ameliyatından ne kadar sonra havuza ve denize girebilirim?
Cinsel estetik ameliyatınızdan 1 ay sonra denize ve havuza girmenizde hiç bir sakınca bulunmamaktadır.

Ne kadar süre sonra bikini bölgeme lazer epilasyon yaptırabilirim?
Genital estetik ameliyatınızdan 1 ay sonra bikini bölgenize lazer epilasyon veya iğneli epilasyon yaptırabilirsiniz.


Bu tür ameliyatların sağlık açısından bir riski var mı?
Uygun merkez ve deneyimli jinekolog hekimler tarafından yapılan cinsel estetik ameliyatlarındaki risk oranı son derece düşüktür.  Her ameliyatta olduğu gibi kanama, geçici şişlik (ödem) ve enfeksiyon riskleri, deneyimli ellerde ve hijyenine dikkat eden hastalarda yok denecek kadar azdır.

 

 

UYARI:
Vajina estetiği ve genital estetik ameliyatlar hastalardan gelen talepler doğrultusunda,
son yıllarda pek çok jinekolog ve plastik estetik cerrah hekimin ilgi alanı haline gelmiştir.
Ancak halen ülkemizde pek az cerrah bu konuda yeterli bilgi ve deneyim sahibidir.
Hayatınızda bir kez yaptıracağınız ve daha sonra unutacağınız bu operasyon
deneyimli olmayan doktorlar tarafından yapıldığında
istenilmeyen (vahim) sonuçlar doğurabilir.
Kontrol edilemeyen kanama, doku içine kanama (hematom), iyi olmayan yara iyileşmesi, kötü görünüm,
asimetri (iki kısmın simetrik olmaması) ve enfeksiyon
gibi riskler ortaya çıkabilir.
Bu tür istenilmeyen komplikasyonlar
kişilerde psikolojik sorunlara, fonksiyonel kayıplara, maddi ve manevi zararlara yol açabilir.
Bu nedenle cinsel- genital estetik ameliyatlarda önceden iyi bir araştırma sonucunda
uygun merkezin ve deneyimli doktorun seçimi son derece önemlidir.
 Ameliyattan uzun zaman sonra problemimim tekrar ortaya çıkma olasılığı var mı?  
Labioplasti (iç dudak estetiği) ameliyatlarından uzun süre sonra bile iç dudakların kendiliğinden yeniden uzama veya sarkma olasılıkları bulunmamaktadır. Yine, bu ameliyattan sonra ileriki yıllarda normal doğum yapabilirsiniz.. Normal doğumun önceden yapılmış dudak estetiği üzerine hiç bir zararı veya engeli bulunmamaktadır.

Vajen daraltıcı oparasyonların sonrasında da normal doğum yapmadıkça yeniden bir genişleme olmayacaktır. Ancak normal doğum yapan kişilerde vajina tekrar genişleyebilir. Sezaryenden sonra ise vajinanın yeniden genişleme olasılığı bulunmamaktadır.

 

 

Kaç yaşları arasında genital estetik ameliyatları yapılabilir?
Genital estetik ameliyatları; 18 yaşından sonra evli veya bekar, doğum yapmış veya yapmamış, bakire olan veya olmayan tüm bayanlarda güvenle yapılan ameliyatlardır. Emin ellerde yapıldığında herhangi bir sağlık sorunu yaratmazlar.

Ameliyatların yapılmasında genital sistemin tam olarak olgunlaştığı ve kişinin ruhsal bütünlüğünün oturduğu 18 yaş alt sınırı var iken üst yaş limiti bulunmamaktadır.

Kişinin problemine göre vajinal daraltma, vajina girişi düzeltme, doğum izlerini temizleme, genital bölge dudak estetikleri, rahim ve/veya idrar torbası asılması, rahim alınması (histerektomi) ameliyatları lokal, genel veya bölgesel (epidural/spinal) anestezi eşliğinde güvenle yapılabilmektedir.

Kliniğimizde 1998'den günümüze 18 ile 74 yaşları arasında 1500'den fazla kişiye genital estetik ameliyatları yapmış bulunmaktayız. Son yıllarda cinsel estetik ameliyatlarına karşı istekler artarak devam etmektedir. 

Estetik operasyonların maliyeti neye göre değişir?
Estetik  operasyonlarda maliyet yapılacak ameliyatın türüne, genişliğine ve anestezi yöntemine göre değişmektedir; basit bir muayene olmaksızın bunu söylemek imkansızdır.

 

 

ÖNEMLİ NOT:
Bu bölümde vajina estetiği ve genital estetik ameliyatları ile ilgili yararlı bilgiler bulunmaktadır. Hastalarımızın öncelikle bu sayfa içindeki tüm bilgileri okumalarını daha sonra da daha ayrıntılı bilgi için www.VajinaEstetigi.net web sitemizi öneririz. Bu sitede vajinal estetik - genital estetik ameliyatlar (labioplasti, vajina daraltma- vaginoplasti, doğum dikiş izlerinin düzeltilmesi) ve kızlık zarı operasyonları ile ilgili ayrıntılı bilgiler içermektedir. Vajina estetik ile ilgili videolarımızı da seyretmeyi unutmayınız!..  
 Bilgi için  0 532 452 06 56 nolu cep telefonundan Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ'a direkt olarak ulaşıp ön bilgi alabilir
VEYA;                                                                    
Kliniğimizin (312) 426 85 25 no'lu telefonundan randevu alıp gelme şansınız olursa konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.... 

Genital estetik ameliyatları fiyatları nasıldır? SGK veya Özel Sağlık Sigorta'mdan faydalanabilir miyim?
Genital estetik ameliyatları (vajina estetiği, vajinoplasti, labioplasti, G shot gibi) SGK yani SSK, Emeki Sandığı ve Bağ-kur tarafından ödenmemektedir. Ayrıca daha önce de belirtildiği üzere cinsel estetik operasyonları devlet hastanelerinde de yapılmamaktadır.

 

 

Benzer şekilde Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS) da estetik ameliyatların maliyetlerini karşılamaz;  ancak yine de fiyat ve maliyetler konusunda size yardımcı olabiliriz. Bunun için Jinekolog Op.Dr. Süleyman Eserdağ'ı cep telefonundan arayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlgili Linkler:
Genital Estetik Ameliyatları  >>>
Labioplasti (İç dudak estetiği) >>>
Vajina daraltma ameliyatları  >>> 
G shot (G noktası büyütme işlemi) >>> 
Kliniğimizde ameliyat olan hastalarımızdan yorumlar  >>>

İyi Sex için "Vajen Estetiği" (Elele Dergisi'nden)  >>>
Problemli iç dudak görünümleri (Ameliyat öncesi)   >>>
Kızlık zarı ve onarımı ile ilgili operasyonlar  >>>
İdrar kaçırma problemi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler  >>>
Hera Kadın Sağlığı Merkezi'ndeki Uygulamalar ve İletişim  >>>
Venus Yarığı (venus cleft) ve Deve Toynağı ne demek?  >>>VAJİNA ESTETİĞİ VİDEOLARI  (Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ) :

Vajina Daraltma Ameliyatları
Vajina Estetiği Ameliyatları 


İlgili diğer web sitesi:  www.vajinaestetigi.net

 


Hera Kadın Sağlığı Merkezi


 

Jinekolog Ankara...
Ankara'da jinekolog doktor ararken...
İşte dikkat etmeniz gerekenler...


 


Dr. Süleyman Eserdağ sorularınızı yanıtlıyor

 
Hera Kadın Sağlığı Merkezi - ANKARA (Merkez)
Tunus Cad. No: 48/11 Kavaklıdere / Ankara
Tel-Fax: (312) 426 85 25 GSM: (532) 452 06 56

Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Op.Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz. Kadın Sağlığı & Gebelik sitesi © 2004 www.jinekolognet.com